Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Golf 2019-2020